Menu Search

Tatsuzo Shimaoka Tea Bowl, circa 1963

Stoneware, 6.4 x 9.5 cm
(TS-0007)