Menu Search

Tatsuzo Shimaoka

1919 - 2007

Artist

Tatsuzo Shimaoka Square Plate, 1991

Stoneware, 5 cm (h)
(TS-0003)

Artist

Tatsuzo Shimaoka Lidded Box, 1991

Stoneware, 7 cm (h)
(TS-0002)

Artist

Tatsuzo Shimaoka Tea Bowl, c. 1990

Stoneware, 9.5 cm (h)
(TS-0004)