Menu Search

Shozo Michikawa Benikohiki Mizusashi, 2005

Stoneware, 11 x 32 x 16.5 cm
(SHM-0192)