Menu Search

Eriko Inazaki Parade, 2015

Ceramic, 9.3 x 11.6 cm
(EI-0001) Extra info

A wooden box accompanies this piece